Osteopati er medicinsk videnskab og uddannelsen til osteopat er baseret på traditionelle medicinske fag som anatomi, neurologi, fysiologi, biomekanik, embryologi og patologi. Osteopatien er et effektivt og sikkert diagnose- og behandlingssystem, som benytter sig af manuelle teknikker til diagnose og behandling for, at kroppen kan fungere optimalt. En osteopat betragter mennesket som en helhed, og undersøger samt behandler kroppen som et sammenhængende organ, hvor alle strukturer kan påvirke hinanden. Det er denne helhedsbetragtning, der er styrken ved osteopati.

 

Osteopaten benytter sin teoretiske baggrundsviden for, at finde frem til årsagen til problemet og behandle denne. Osteopaten vil derfor sætte sig grundigt ind i sygdoms-eller skadeshistorien og udføre relevante undersøgelser. Derved identificerer osteopaten ofte dysfunktioner mellem led, muskler, bindevævet, nervesystemet og kredsløbet. Hvis der er blokeringer i form af låsninger, restriktioner eller spændinger nogle steder i kroppen, vil dette kunne påvirke vores kredsløb, nervesystem samt vores muskel-skeletsystem. Ofte vil vores patienter opleve, at årsagen til deres smerter eller symptom ikke er der, hvor smerten eller symptomet opleves!